DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 25 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1104 din 23 mai 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi – art.10 ș.a).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1103 din 23 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității.
5. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil și adoptarea în
lectura a doua a proiectului de Lege nr.243 din 3 februarie 2012 pentru
modificarea și completarea Legii nr.134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la
Serviciul de Protecție și Pază de Stat (art.6, 8, 18 ș.a.).
6. Aprobarea proiectului ordinilor de zi ale şedinţelor în plen ale
Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
Ședința începe la ora 10.13.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Vă rog să vă ocupați locurile în Sala plenului
Parlamentului, pentru a începe ședința.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 58 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor, cu excepția domnului