DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 18 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.382
din 22 februarie 2012 cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale ale
legislației privind siguranța alimentelor.
4. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege 2544 din 21 noiembrie 2011 cu privire la serviciile de plată şi moneda
electronică. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2544 din
21 noiembrie 2011.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.395
din 16 februarie 2011 privind completarea articolului 47 din Regulamentul
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996.
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1363 din 10 iunie
2011 cu privire la completarea articolului 7 şi a articolului 8 din Legea nr.272-XIV
din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă. În urma dezbaterilor, proiectul de
Lege nr.1363 din 10 iunie 2011 este transferat pentru ședința de joia viitoare,
24 mai.
7. Reexaminarea Legii nr.234 din 1 decembrie 2011 privind securitatea
industrială a obiectelor industriale periculoase și menținerea votului asupra acestei
legi. Proiectul nr.802 din 19 aprilie 2012.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.681 din
4 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova
2020”. (Raportor – Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului.)
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.903 din 4 mai 2012
cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică pe anul 2012.
10. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.1948 din 24 mai 2006 pentru completarea articolului 2 din Legea
nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor
de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor.
Respingerea proiectului de Lege nr.1948 din 24 mai 2006.