11. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.910 din 14 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii
asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 şi a Legii nr.355-XVI din
23 decembrie 2005cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Respingerea proiectului de Lege nr.910 din 14 martie 2008.
12. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr. 3477 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea
articolului 4 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea
obligatorie de asistentă medicală. Respingerea proiectului de Lege nr. 3477 din
17 decembrie 2008.
13. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.3478 din 17 decembrie 2008 cu privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative (Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale –
art.23; Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală – anexa nr.3). Respingerea proiectului
de Lege nr.3478 din 17 decembrie 2008.
14. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr. 1538 din 5 iulie 2011 pentru completarea articolului 16 din Legea
nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală. Respingerea proiectului de Lege nr. 1538 din 5 iulie 2011.
15. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.1425 din 12 mai 2010 privind completarea Legii nr.1585-XIII din
27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (art.4).
Respingerea proiectului de Lege nr.1425 din 12 mai 2010.
16. Declarația domnului deputat Ghenadie Ciobanu, Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
17. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu, Fracțiunea Partidului
Liberal.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră în Sala plenului, pentru a începe
ședința.
Stimați colegi din sectorul nr.2 și din sectorul nr.3,
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.