DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 17 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.404
din 27 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la secretul comercial – art.2; Legea cu privire la biblioteci –
art.20; ș.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.908 din 4 mai 2012 privind importul unui autovehicul.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2865 din
27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la asistenţa juridică garantată de stat – art.11, 12, 131 ş.a.; Codul
contravenţional – art.378, 384, 392). Respingerea proiectului de Lege nr.2865 din
27 decembrie 2011.
6. Prezentarea raportului comisiei permanente de profil asupra proiectului
de Lege nr.610 din 21 februarie 2008 pentru completarea Legii asigurării cu
pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne (art.22, 23). Respingerea proiectului de Lege nr.610 din
21 februarie 2008.
7. Prezentarea raportului comisiei permanente de profil asupra proiectului
de Lege nr.3122 din 6 noiembrie 2008 pentru completarea Legii nr.156-XIV din
14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.441, 451).
Respingerea proiectului de Lege nr.3122 din 6 noiembrie 2008.
8. Prezentarea raportului comisiei permanente de profil asupra proiectului
de Lege nr.1579 din 24 mai 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.12, 13; Legea
salarizării – art.12). Respingerea proiectului de Lege nr.1579 din 24 mai 2010.
9. Prezentarea raportului comisiei permanente de profil asupra proiectului
de Lege nr.2057 din 7 iulie 2010 cu privire la modificarea Legii nr.499-XIV din
14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
(art.8, 10). Respingerea proiectului de Lege nr.2057 din 7 iulie 2010.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.613 din
28 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul cu
privire la locuințe – art.105, 110; Legea privatizării fondului de locuințe – art.5,
17).