DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014
Ședința din ziua de 27 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.318
din 9 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de executare nr.443 din
24 decembrie 2004.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.120 din
21 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie
2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale (art.7, 14, 18).
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.540 din
27 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind societățile pe acțiuni – art.10, 29; Legea cu privire la publicitate – art.27,
28, 29, 30; ș.a.). Dezbaterea proiectului nr.540 a avut loc într-o ședință anterioară.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.451 din
12 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.).
Dezbaterea proiectului nr.451 a avut loc într-o ședință anterioară.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.12 din 31 ianuarie
2013 pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice
nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. Dezbaterea proiectului nr.12 a avut loc într-o
ședință anterioară.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2412 din
23 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
contravențional – art.3192, 349, 385 ș.a.; Codul penal – art.3291; ș.a.). Dezbaterea
proiectului nr.2412 a avut loc într-o ședință anterioară.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.439
din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea instituțiilor financiare – art.26; Legea privind reglementarea prin
licențiere a activității de întreprinzător – art.8 ș.a.).
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.5 din
9 ianuarie 2014 privind etichetarea energetică.