DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 10 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2810
din 19 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerţul interior – art.2, 3, 5 ş.a.; Codul contravenţional –
art.273). Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.243 din
3 februarie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.134-XVI din 13 iunie
2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (art.6, 8, 18 ș.a.).
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.382 din
22 februarie 2012 cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale ale
legislației privind siguranța alimentelor. În urma discuțiilor purtate, proiectul
nr.382 din 22 februarie 2012 se transferă pentru ședința de joia viitoare.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.891 din 2 mai 2012 cu
privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al
Republicii Moldova pentru anul 2011.
7. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr.321 din 9 februarie 2011 privind numirea în funcţiile de
vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie și de preşedinte al Colegiului penal al
Curţii Supreme de Justiţie (Constantin Gurschi). Adoptarea proiectului de Hotărîre
nr.321 din 9 februarie 2011.
8. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr.2571 din 23 noiembrie 2011 privind numirea în funcţia de
vicepreşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme
de Justiţie (Iulia Sîrcu). Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2571 din
23 noiembrie 2011.
9. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr. 944 din 10 mai 2012 privind eliberarea din funcție a unui judecător
al Curții Supreme de Justiție.
10. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr. 1069 din 15 septembrie 2009 cu privire la aprobarea Declaraţiei
privind principiile politice de restabilire a unităţii civice şi soluţionarea paşnică.
Respingerea proiectului de Hotărîre nr. 1069 din 15 septembrie 2009.