DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 4 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2821
din 20 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.243-XV din
8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în
agricultură (art. 9, 10, 11 ş.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2536
din 18 noiembrie 2011 privind administraţia publică centrală de specialitate.
5. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr. 860 din 26 aprilie 2012 privind eliberarea din funcție a unui
judecător al Curții Supreme de Justiție. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.860
din 26 aprilie 2012.
6. Prezentarea Raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator
al Audiovizualului (CCA) pe anul 2011. (Raportor – Marian Pocaznoi, președintele
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.) Proiectul nr.241 din 3 februarie 2012.
7. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.891 din 2 mai 2012 cu privire la
Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii
Moldova pentru anul 2011. În urma dezbaterilor, proiectul de Hotărîre nr.891 din
2 mai 2012 este remis în comisie.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2239
din 13 octombrie 2011 privind importul utilajului, inventarului şi echipamentului
sportiv.
9. Răspunsul domnului Alexandru Coman, Directorul general al Agenției
Medicamentului, la întrebarea domnului deputat Gheorghe Brega.
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.