DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – APRILIE 2012
Ședința din ziua de 26 aprilie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.318
din 15 februarie 2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din
Republica Moldova în anul 2014.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2401
din 1 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea învăţămîntului – art.10, 12, 13 ş.a.; Legea privind finanţele publice locale
– art.8; ş.a.). Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1514
din 1 iulie 2001 cu privire la dispozitivele medicale.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2387
din 31 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravenţional – art.791,
400).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1187
din 17 mai 2011 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative
(Legea cu privire la asigurări – art.1, 5, 6 ş.a.; Legea cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 3,
4 ş.a.).
8. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.897 din 30 martie 2010 cu privire la modificarea şi completarea
Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.492,
103, 104 ş.a.). Respingerea proiectului de Lege nr. 879 din 30 martie 2010.
9. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr. 2787 din 26 septembrie 2008 pentru completarea Legii pentru punerea
în aplicare a titlurilor I şi II din Codul fiscal (art.24). Respingerea proiectului de
Lege nr.2787 din 26 septembrie 2008.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2760
din 14 decembrie 2011 privind sănătatea reproducerii.