DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – APRILIE 2012
Ședința din ziua de 5 aprilie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2581
din 24 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova (art. 6, 7, 30 ş.a.). Prioritate legislativă a
Guvernului Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2455
din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 364, 400).
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.191 din 30 ianuarie 2012
pentru aprobarea Strategiei Naționale de Descentralizare. Lege ordinară.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2509
din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.2441; Codul de procedură penală – art.274; ş.a.). Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.185 din
27 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova (art.324, 325, 326 ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2580 din 24 noiembrie
2011 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii
Agenţiei Medicamentului.
9. Prezentarea Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea
circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov. (Raportor – Alexandru
Cimbriciuc, președintele Comisiei de anchetă.)
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 675 din 4 aprilie 2012
cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor
evadării bloggerului Eduard Baghirov. (Raportor – Alexandru Cimbriciuc,
președintele Comisiei de anchetă.)
11. Prezentarea Raportului Comisiei de anchetă a Parlamentului în legătură
cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate.