DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2012
Ședința din ziua de 30 martie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2734
din 12 decembrie 2011 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.415 din 27 februarie 2012 pentru modificarea și completarea
Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr.93-XVI din
5 aprilie 2007 (art.28, 281, 29).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.338 din 17 februarie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul fiscal – art.544, 84, 1011 ș.a.; Legea cu privire la
tariful vamal – art.28, anexa nr.1).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.567 din 22 martie 2012 privind modificarea și completarea
articolului 84 din Codul fiscal.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.599 din
9 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
serviciilor publice de gospodărie comunală – art.131; 14; Legea privind
administraţia publică locală – art.14 alin.(2)).
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.154 din 24 ianuarie 2012 pentru ratificarea Acordului în
domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1597
din 12 iulie 2011 privind completarea articolului 16 din Legea nr.1585-XIII din
27 februarie 1998cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.
10. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.710 din 16 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9). Adoptarea în
lectură finală a proiectului de Lege nr.710.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1363
din 10 iunie 2011 cu privire la completarea articolului 7 şi a articolului 8 din Legea
nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă.