12. Retragerea de către autor a proiectului de Lege nr.1394 pentru
modificarea anexei nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din
23 decembrie 2009.
13. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1992 din 15 decembrie
2009 pentru modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru
aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în
proprietatea statului.
14. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1569 din 24 mai 2010
pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.1012).
15. Dezbaterea și remiterea în comisie a proiectului de Lege nr.692 din
15 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit
nr.61-XVI din 16 martie 2007 (art.20).
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte
al Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Vladimir Plahotniuc:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile în sală.
Secretariatul,
Anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 54 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ciobanu Maria, Deliu Tudor, Ioniță Veaceslav – în delegație;
Brașovschi Gheorghe, Jantuan Stella – la cerere; Fusu Corina, Lupu Marian – din
motive de sănătate; Guma Valeriu. Nu s-au înregistrat, de asemenea, deputații
Fracțiunii Partidului Comuniștilor.
Domnul Vladimir Plahotniuc:
Vă mulțumesc.
Stimați deputați,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Vă rog să onorăm
Drapelul. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)