Eu sînt convins și dezbaterile de astăzi au demonstrat că noi nu toți am intrat
în esența acestui proiect de lege.
Mai discutăm în comisie și revenim la acest proiect de lege, ca să nu fie
respins.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule deputat…
Domnul Iurie Bolboceanu:
Mie mi se pare că este un proiect bun.
Doamna Liliana Palihovici:
Este propunerea Fracțiunii sau este propunerea deputatului?
Domnul Iurie Bolboceanu:
Este propunerea Fracțiunii…
Doamna Liliana Palihovici:
Așa. În cazul propunerii Fracțiunii, voi supune votului propunerea Fracțiunii
de a remite în comisie proiectul nr. 692, pentru a mai fi analizat.
Cine este pentru rog să voteze. Cu majoritatea de voturi, proiectul nr. 692 se
întoarce în comisie.
Astfel, toate subiectele incluse în ordinea de zi pentru astăzi au fost
dezbătute.
Declar ședința închisă. Următoarea ședință, joia viitoare.
Ședința s-a încheiat la ora 13.18.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.