DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014
Ședința din ziua de 28 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.120
din 21 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie
2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale (art.7, 14, 18).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.541 din
30 decembrie 2013 privind regimul articolelor pirotehnice.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.542 din
30 decembrie 2013 pentru completarea anexei la Legea nr.160 din 22 iulie 2011
privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.60 din
13 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XVI din 16 mai
2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.127 din
26 martie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.20, 35, 54 ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.4, 28; Legea
privind plata pentru poluarea mediului – art.11; ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.64 din
14 februarie 2014 pentru modificarea articolului 4 din Legea pentru punerea în
aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.237
din 10 iunie 2013 pentru completarea articolului 39 din Legea nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.463 din19 noiembrie
2013 privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării
resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2012.