DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2012
Ședința din ziua de 22 martie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2764
din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu
privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (art.7, 33).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2264
din 18 octombrie 2011 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2714
din 9 decembrie 2011 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2804
din 16 decembrie 2011 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2820
din 20 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de
economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (art.7, 8, 9 ş.a.). Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2358
din 27 octombrie 2011 privind activitatea specială de investigaţii. Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2581
din 24 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova (art.6, 7, 30 ş.a.). Prioritate legislativă a Guvernului
Republicii Moldova.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2536
din 18 noiembrie 2011 privind administraţia publică centrală de specialitate.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2865
din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat – art.11, 12,131; ş.a.;
Codul contravenţional – art.378, 384, 392).