12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 809
din 29 martie 2011 cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.100-XV din
26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (art.5, 29, 30 ş.a.).
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.855 din
4 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI
din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi a specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de
învăţămînt superior, ciclul I.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 482 din 6 martie 2012 privind importul unor autovehicule.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.298 din 14 februarie
2012 pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2012.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.299 din 14 februarie
2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe
anul 2012.
17. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 523 din 15 martie 2012 cu privire la modificarea unor acte
legislative (Codul fiscal – art.96, 97; Legea cu privire la tariful vamal – anexa
nr.1).
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2389
din 31 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XIII din
25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.3, 5, 6 ș.a.).
19. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr.503 din 13 martie 2012 privind revocarea Președintelui
Parlamentului. Respingerea proiectului de Hotărîre nr.503.
20. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr. 502 din 13 martie 2012 privind formarea Comisiei pentru revocarea
prin vot secret a Președintelui Parlamentului. Respingerea proiectului de Hotărîre
nr.502.
21. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1514
din 1 iulie 2011 cu privire la dispozitivele medicale.
22. Ora Guvernului.
23. Răspunsul domnului Iurie Ceban, directorul Departamentului de aplicare
a legii, la întrebarea adresată de către domnul deputat Vladimir Saharneanu
privind incidentul de la vamă, de la 15 martie curent, în care a fost implicat
deputatul PCRM Alexandr Petkov.