După încheierea votării, preşedintele Comisiei speciale, însoţit de un
membru al acesteia, va lua urna de vot şi se va deplasa împreună cu ceilalţi membri
ai comisiei în Sala de conferinţe a Palatului Republicii, unde vor deschide urna cu
buletinele de vot şi vor efectua numărarea lor.
Comisia specială va declara buletinele de vot nevalabile în cazul în care nu
sînt semnate şi ştampilate, nu ilustrează intenţia votantului sau au adăugate alte
nume. Atît.
Și pentru unele tehnici organizatorice necesare, rog să acordați Comisiei 10
minute.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Fiindcă a fost un moment, așa, mai specific da? În cadrul acestei prezentări
de informații, subliniez, transparentă este urna, și nu cabina. Sigilată este urna, și
nu cabina. Dacă sînt alte întrebări către domnul președinte al Comisiei, rog să le
adresați.
Dacă nu sînt, vă mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
De aici încolo purcedem la exercițiul propriu-zis de vot, nu înainte de a oferi
timpul solicitat de către Comisie pentru asigurarea tuturor procedurilor
preparatorii, după care vom fi invitați să votăm.
Vă mulțumesc.
URMEAZĂ PROCEDURA DE VOT