DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2012
Ședința din ziua de 24 februarie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Închiderea ședinței din cauza lipsei de cvorum.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimaţi colegi,
Bună ziua. Rog să vă ocupaţi locurile.
Secretariatul,
Rog să anunţaţi prezenţa în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
şeful Direcţiei documentare parlamentară:
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Bună ziua.
Vă anunţ că la lucrările şedinţei de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 56 de deputaţi. Nu s-au
înregistrat deputaţii: Furdui Simion, Jantuan Stella, Şova Vasili, Vieru Boris – în
delegaţie; Butmalai Ion – din motive de sănătate, Plahotniuc Vladimir. Nu s-au
înregistrat, de asemenea, deputaţii Fracţiunii parlamentare a Partidului
Comuniştilor.
Domnul Marian Lupu:
Stimaţi colegi,
Şedinţa este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Ţării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulţumesc.
Microfonul nr. 5.