Domnule Preşedinte,
Deoarece nu s-a ajuns încă la un numitor comun şi pentru a nu crea
probleme legate de prezenţa cvorumului în sală, noi propunem retragerea de pe
ordinea de zi a proiectului nr. 328, punctul 7.
Domnul Marian Lupu:
Am notat acest lucru. Alte propuneri? Nu sînt.
Stimaţi colegi,
Cu tot respectul pentru toţi colegii din Parlament, noi am discutat pe
parcursul săptămînii curente. Noi am ajuns la un rezultat care poate fi un bun punct
de start pe ultima sută de metri, pentru a încheia procedurile de identificare a
candidatului agreat de către toţi. Şi, în acest context, avînd şi specificul
momentului, aşteptările societăţii, dar şi ca o manifestare a încrederii a noastră în
forţele noastre proprii de a duce la bun sfîrşit acest exerciţiu, eu insist asupra
faptului ca examinarea ordinii de zi de astăzi să o începem cu proiectul nr. 328.
Microfonul nr. 5.
Domnul Mihai Ghimpu – Fracţiunea PL:
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
Cu toţii cunoaştem că în ultimele două săptămîni este o presiune. Şi noi
înţelegem acest lucru: două fracţiuni din cadrul Alianţei se folosesc de lipsa
Fracţiunii Partidului Comuniştilor şi astfel le permite să adopte hotărîri cu votul
majorităţii celor prezenţi în sală.
Noi am venit cu o propunere rezonabilă să nu examinăm azi data. Şi lucrul
acesta l-am spus şi data trecută, la ultima şedinţă, că, în cazul în care nu-i hotărît
candidatul, nu vom vota pentru numirea datei. Şi de aceea am venit ca să o
amînăm.
Şi eu sînt convins că noi vom alege Preşedintele. Deja lucrurile s-au pornit,
s-au discutat candidaturi, o să mai discutăm. Nu se îngraşă cucoşul înainte de
Hram. Şi o zi, două nu contează. Alta este cînd este Hramul sau Paştele, de acum
n-ai încotro şi tai cucoşul sau altceva. Aici cu o zi două mai tîrziu dacă o să alegem
Preşedintele sau o să fie numită data, nu-i o problemă.
Eu cred că cel mai important este ca noi să alegem acest Preşedinte şi
republica să aibă un Preşedinte, cetăţenii să se mîndrească cu el, să-l cunoască şi să
zică: da, Alianţa pentru Integrate Europeană s-a chinuit, ne-a chinuit şi pe noi, dar,
în sfîrşit, a rezolvat problema bine şi frumos.
Aşa că, dacă dumneavoastră, ca Preşedinte al Parlamentului, insistaţi să
examinăm ca primă chestiune a ordinii de zi – numirea datei, nu ne puneţi în
situaţie să părăsim sala.
Eu rog să ţineţi cont de acordul pe care l-am semnat la constituirea Alianţei,
că în cazul în care un proiect de lege sau o hotărîre nu are consensul tuturor
fracţiunilor, se amînă, se exclude din ordinea de zi şi se amînă pentru data viitoare.
Nu încercaţi să ne faceţi pe noi ridicoli, iresponsabili, că noi nu vrem, că noi
sîntem aşa. Noi vrem să fie ales Preşedintele, dar noi vrem un Preşedinte, care să