supune votului cine este pentru susţinerea iniţiativei expuse la microfonul nr. 5
privind excluderea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 328.
Cine este pentru rog să voteze pentru excluderea… propunerea Partidului
Liberal privind excluderea proiectului nr.328. (Rîsete în sală.)
Iată că fixăm: din cei prezenţi în sală două voturi, ţinînd cont de faptul că
colegii din Fracţiunea PL au părăsit sala. Aceasta este realitatea. Lucrul acesta nu
ne mai permite să continuăm şedinţa de astăzi, pe motivul absenţei cvorumului.
Regret să constat acest lucru. Şi vreau să menţionez un singur fapt.
Săptămîna trecută, noi, într-adevăr, am mers pe calea consensului. S-a vorbit de
cîteva zile, s-a vorbit că revenim peste o săptămînă şi toţi sînteţi martorii acestor
declaraţii, că stabilim data săptămîna viitoare.
S-a muncit din greu şi s-a ajuns la un număr de propuneri: doi, unul, toţi
fiind refuzaţi. Însă problema cea mai mare nu este aceasta. Problema cea mai mare
e că la întrebarea „Propuneţi ceva, cum mergem în continuare, care este
alternativa? nu vine nici un răspuns. Este un blocaj. Iată de ce fixarea datei
alegerilor într-o perspectivă de 3 – 4 săptămîni este un factor de automobilizare şi
de excludere a fenomenului sau a procesului pe care l-am înregistrat pe parcursul
acestei săptămîni.
Şedinţa o declar închisă pe motivul evocat anterior. Următoarea şedinţă,
dacă nu intervin modificări, pe care le vom decide cu dumneavoastră, este pentru
joia viitoare, în ziua de 1 martie.
Vă mulţumesc.
Vă doresc o zi bună în continuare.
Ședința s-a încheiat la ora 13.32.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.