DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2012
Ședința din ziua de 23 februarie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2409 din
3 septembrie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului. Prioritate legislativă a Guvernului
Republicii Moldova. Amînarea votării proiectului de Lege nr.2409 pentru o ședință
ulterioară.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.71 din 12 ianuarie 2012 pentru ratificarea Primului Protocol
adiţional la Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.72 din 12 ianuarie 2012 pentru ratificarea Protocolului al
Optulea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.74 din 12 ianuarie 2012 pentru ratificarea Aranjamentului
privind serviciile poștale de plată.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.75 din 12 ianuarie 2012 pentru ratificarea Convenției
Poștale Universale și a Protocolului final.
8. Dezbaterea şi aprobarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1687
din 20 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art. 2651; Codul contravenţional – art. 3321).
9. Dezbaterea şi aprobarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1991
din 2 iulie 2010 pentru completarea Codului de procedură civilă (art.279, 2851,
2852 ş.a.).
10. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.246 din 3 februarie
2012 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție.
11. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2819
din 20 decembrie 2011 pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire
la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – art.1; Legea cu privire la taxele
consulare – art.2).