Eu zic, dragii mei colegi, ca fracțiuni, nu puțin, pentru tot procesul integral
să luăm timp pînă la o oră, pînă la o oră. Reușim mai repede, foarte bine. (Rumoare
în sală.)
Deci acum e fără zece doisprezece. Trei fracțiuni, depinde, noi nu știm cum
o să fie discuțiile în fracțiuni, că durează 5 minute, că durează 15 minute, greu de
prezis.
Să luăm așa, doișpe jumătate, nu mai tîrziu, ne adunăm în sala respectivă.
De acord?
Vă mulțumesc.
Anunț pauză.
P A U Z Ă