D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Ocupați locurile, pentru a continua ședința plenului Parlamentului. După
consultările, care s-au desfășurat în cadrul ședințelor fracțiunilor parlamentare, cu
domnul Mihail Polealungi, este tocmai momentul să purcedem la examinarea celor
două proiecte la acest subiect și anume proiectul de Hotărîre a Parlamentului
nr.303 privind numirea în funcție de judecător la Curtea Supremă de Justiție și
proiectul de Hotărîre a Parlamentului nr.304 privind numirea în funcție de
Președinte al Curtea Supremă de Justiție.
În acest context, invit la tribuna centrală Comisia juridică, numiri și
imunități.
Domnule Popa,
Vă rog.
Domnul Victor Popa:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Onorată asistență,
Comisia juridică, numiri și imunități a examinat Demersul Consiliului
Superior al Magistraturii și materialele adiționale cu privire la rezultatele
desfășurării concursului pentru numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă
de Justiție a domnului Mihail Poalelungi, înregistrat în Parlament la 8 februarie,
curent și expune următoarele.
În temeiul articolului 116 din Constituția Republicii Moldova și al
articolului 9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție, judecătorii Curții
Supreme de Justiție sînt numiți în funcție de Parlament, la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii.
Totodată, articolul 11 din legea menționată stabilește că, pentru a fi numit în
funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, judecătorul trebuie să aibă o
vechime în muncă în funcția de judecător de cel puțin 10 ani și să corespundă