Odată fiind fixată, devine și un factor de automobilizare a noastră, a tuturor,
fiindcă nu ne este totuna să demonstrăm că sîntem capabili să rezolvăm această
problemă.
Să fixăm data, să mișcăm rapid dialogul, negocierile, să identificăm această
soluție. Intuiția îmi spune că, dacă există voință politică a noastră, noi vom reuși
acest lucru și pînă în data de 15 martie și, în acest context, vine și posibilitatea
chiar să modificăm această hotărîre, mișcînd cu un termen și mai devreme data
alegerii Șefului Statului.
Ori este scenariul numărul doi. Dacă noi, pe diverse motive, pe varii motive,
nu sîntem capabili să o facem, atunci trebuie s-o spunem deschis și atunci nu are
rost să chinuim nici societatea, nici oamenii.
În acest caz, adresarea la Curtea Constituțională, constatarea circumstanțelor
respective și știți ce urmează după asta.
Eu gîndesc că noi sîntem capabili și trebuie să o facem toți împreună.
Astăzi, la acest moment, anunț ședința închisă, pe motivul absenței
cvorumului.
Rog, la nivel de grupuri parlamentare, continuați dialogul astăzi, mîine
dimineață cu colegii noștri, în modul în care mîine să reluăm ședința plenului,
revenind și la acest subiect.
Vă mulțumesc.
Vă doresc o seară bună!
Ședința s-a încheiat la ora 15.47.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.