DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 22 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2535
din 18 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.590-XIII din
22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (art. 1, 4, 5 ş.a.). Acordul de
comerţ liber „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, ZLSAC.
4. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1602
din 12 iulie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
5. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2688
din 7 decembrie 2011 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind
statutul apatrizilor.
6. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului Lege nr.2483 din
11 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3; Legea cu
privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica
Moldova – art.2 ş.a.). Planul „Republica Moldova – Uniunea Europeană”,
liberalizarea regimului de vize.
7. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2582
din 24 noiembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova. Planul
„Republica Moldova – Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de vize.
8. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.976
din 15 aprilie 2011 pentru modificarea hotarelor unităţilor administrative-teritoriale
Zastînca şi Voloviţa, raionul Soroca.
9. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2719
din 8 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.
10. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2534
din 18 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.125-XVI din
11 mai 2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente (art.1, 2, 3 ş.a.).
Planul „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de
vize.
11. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.809
din 29 martie 2011 cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.100-XV din