DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 19 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1505
din 30 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind organizarea judecătorească – capitolul 8; Codul fiscal – art. 52, 83, 103,
ş.a.; ş.a.).
4. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2001
din 15 septembrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.1549-XV din
19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art.2, 4, 6
ş.a.).
5. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 3465
din 16 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali (art. 7, 12, 17, 18, 21).
6. Dezbaterea şi remiterea în comisie a proiectului de Lege nr.2650 din
2 decembrie 2011 pentru completarea articolului 64 din Codul penal al Republicii
Moldova.
7. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1488
din 28 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.244; Codul de procedură penală – art.269); Planul „Republica
Moldova – Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de vize.
8. Dezbaterea proiectului de Lege nr.965 din 14 aprilie 2011 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern –
art.23; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei – art. 27; ş.a.). (Adoptat
în lectura a II-a la 28.07.11). Anularea votului din 28 iulie 2011 privind adoptarea
în lectura a doua a proiectului de Lege nr.965. Adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.965 din 14 aprilie 2011.
9. Dezbaterea proiectului de Lege nr. 964 din 14 aprilie 2011 cu privire la
Comisia principală de etică, structura şi modul de funcţionare al acesteia.
(Adoptat în lectura a II-a la 28.07.11). Anularea votului din 28 iulie 2011 privind
adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.964. Adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.964 din 14 aprilie 2011.