DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
15 decembrie – continuarea ședinței din 9 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2248
din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.71, 10; Legea taxei de
stat – art.6; ş.a.). Politica fiscal-bugetară pentru anul 2012. (Raportor – domnul
Veaceslav Negruţa, ministrul finanţelor.)
4. Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
5. Ora întrebărilor.
6. Răspunsul domnului Director general al Serviciului Grăniceri Roman
Revenco la întrebările mai multor deputați cu privire la schimbarea denumirii
avanpostului de frontieră în satul Stoianovca.
7. Răspunsul domnului viceministru al culturii Gheorghe Postică la
întrebarea doamnei deputat Alla Mironic cu privire la ocrotirea monumentelor
istorice.
8. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu – Fracțiunea
Partidului Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.