DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 8 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1483 din 5 noiembrie
2009 privind Raportul Curţii de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor
financiare publice din exerciţiul bugetar 2008.
4. Prezentarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor
financiare publice și a patrimoniului public pe anul 2009. (Raportor – Serafim
Urechean, preşedintele Curţii de Conturi.)
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2613 din 29 noiembrie
2011 privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării și întrebuințării
resurselor financiare publice și a patrimoniului public din exercițiul bugetar 2009.
6. Prezentarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor
financiare publice și a patrimoniului public pe anul 2010. (Raportor – Serafim
Urechean, preşedintele Curţii de Conturi.)
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2614 din
29 noiembrie 2011 privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării și
întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public din exercițiul
bugetar 2010.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2699 din 8 decembrie
2011 pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 204 din
20 octombrie 2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în
legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1695
din 21 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (art.8, 18,
anexa nr.2).
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2073
din 22 septembrie 2011 privind importul unor autovehicule.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2264
din 18 octombrie 2011 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.