12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2090 din 26 septembrie 2011 pentru aderarea Republicii
Moldova la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2097
din 26 septembrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei – art.17, 18; Legea privind
Codul de conduită a funcţionarului public – art.121, 13; ş.a.).
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3465
din 16 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali (art.7, 12, 17, 18, 21).
15. Întrebări.
16. Răspunsurile domnului ministru al educației Mihail Șleahtițchi la
întrebările mai multor deputați în Parlamentul Republicii Moldova cu referire la
procesul de optimizare a şcolilor.
17. Răspunsurile doamnei ministru al muncii, protecției sociale și familiei
Valentina Buliga la întrebările mai multor deputați în Parlamentul Republicii
Moldova cu referire la măsurile de protecţie socială, în legătură cu majorarea
tarifelor în perioada rece a anului.
18. Adresarea întrebărilor de către domnii deputați instituțiilor solicitate.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Palihovici Liliana – la cerere; Ciobanu Ghenadie – din motive
de sănătate; Deliu Tudor – întîrzie; Botnariuc Tatiana.