DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – APRILIE 2014
Ședința din ziua de 10 aprilie 2014
continuarea ședinței din 4 aprilie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.107 din
17 martie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Codul electoral – art.53;
Legea cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat
”Alegeri” – pct.12).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.128 din
26 martie 2014 privind importul unor autospeciale.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.19 din
24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.123-XVIII din
23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.14 din
22 ianuarie 2014 pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al Republicii
Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.516 din
12 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din
23 decembrie 2011.
Ședința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Astăzi continuăm ședința de vineri.
Rog numărătorii oficiali să anunțe prezența în sală.