D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Domnule preşedinte al Comisiei economie, buget și finanțe, vă rog să ne
informaţi asupra situaţiei.
Microfonul nr. 4.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Stimaţi colegi,
Vreau să vă informez că Comisia economie, buget şi finanţe a examinat
proiectul de Lege privind rectificarea bugetului. Raportul este. Mai mult, este un
raport pozitiv.