spun sincer, atîtea complicații dau, că pacienții cheltuie de 10 ori mai mult ca să
trateze complicațiile, unele sînt cu deces. Sînt date clinice.
Vă mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Vă mulțumesc, domnule deputat.
Stimați colegi care ați mai rămas în sală,
Ordinea de zi a fost epuizată.
Declar ședința închisă. Următoarea ședință va fi mîine, la ora 10.00.
Ședința s-a încheiat la ora 16.11.
Stenograma a fost pregătită în
Direcția documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.