DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 4 noiembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1489
din 28 iunie 2011cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
4. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1672 din 19 iulie
2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea despre statutul
deputatului în Parlament – art. 16; Legea pentru adoptarea Regulamentului
Parlamentului –art. 129, 131; Legea cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar – art. 6). Retragerea de către autor a proiectului.
5. Propunerea domnului Președinte al Parlamentului Marian Lupu ca
proiectele, inclusiv cele începute spre a fi discutate, dar nu au ajuns pînă la
procedura de vot și alte proiecte incluse pe ordinea de zi a ședinței din 4 noiambrie
2011 a plenului Parlamentului, să fie retransmise în comisii pentru pregătirea
definitivă.
6. Supunerea la vot a propunerii consultate cu membrii Biroului permanent
de a efectua modificare în agenda activității Parlamentului, și anume: să nu se
convoace ședințe ale plenului Parlamentului în zilele de 10, 11 și 17 noiembrie, iar
ședință specială să aibă loc în ziua de 18 noiembrie 2011. (Cu majoritate de voturi,
această propunere a fost acceptată.)
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră. Este ora 10.00. Să începem
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Vă rog.