DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 3 noiembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Părăsirea Sălii de ședințe a Parlamentului de către Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de
Lege nr.2060 din 22 septembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformare a
sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016.
5. Ora întrebărilor.
6. Răspunsul domnului ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor
Marcel Răducan la întrebarea domnului deputat Petru Vlah referitor la demolarea
Stadionului Republican.
7. Răspunsul domnului viceministru al tineretului și sportului Octavian
Bodișteanu la întrebarea domnului deputat Petru Vlah referitor la demolarea
Stadionului Republican.
8. Răspunsul domnului ministru al sănătății Andrei Usatîi la întrebarea
domnului deputat Ion Butmalai referitor la situația Spitalului raional Cahul.
9. Întrebările adresate de către deputați.
Ședința începe la ora 10.31.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Da, stimaţi colegi,
După aceste declaraţii făcute, permiteţi-mi, regulamentar, să declar şedinţa,
care a fost întreruptă vinerea trecută, să declar această şedinţă închisă. Şi,
constatînd în continuare caracterul deliberativ, să anunţ deschisă şedinţa de astăzi a
Parlamentului și vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.)
Cu pauză?