D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați deputați, vă rog să vă ocupați locurile.
Stimați colegi numărători,
Vă rog să anunțați prezența deputaților în sală.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 30.
Sectorul nr.2 – 25.
Domnul Marian Lupu:
– 25.
55 de deputaţi în Parlament prezenţi în sală. Constat caracterul deliberativ al
şedinţei.
Domnule ministru,
Vă rog la tribună, să continuăm dezbaterile pe marginea proiectului nr.2060.
Strategia de reformare a sectorului justiţiei.
Stimaţi colegi,
Cine vine cu întrebări rog să ocupaţi locurile la microfon. Aşa, ultima dată
ne-am oprit la microfonul nr. 3. Deci, mergem pe cerc.
Microfonul nr. 5.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Preşedinte,
Domnule ministru,
În discursul pe care…, în prezentarea pe care aţi făcut-o astăzi ne-aţi spus că
în cadrul acestei strategii prevedeţi schimbarea modului de numire al Procurorului
General în vederea asigurării independenţei acestuia.
Spuneţi-mi, vă rog frumos, aţi elaborat deja sau aveţi idei în acest sens: cum
poate fi schimbat acest mecanism de numire a Procurorului General?
Domnul Oleg Efrim:
Vă mulţumesc, domnule deputat.
Sînt mai multe soluţii pentru a asigura rezultatul dorit. Evident că la această
etapă nu avem o soluţie definitivă, pentru că urmează să studiem această problemă.
Şi, de comun acord cu toţi actorii implicaţi în acest proces, să ajungem la formula
care, pe de o parte, va realiza compromisul, iar pe de altă parte, va asigura
rezultatul dorit, şi anume independenţa şi excluderea oricărei presiuni asupra
Procurorului General.
Cu titlu de exemplu, o variantă care este posibil să existe, este cea similară
modului în care se desemnează judecătorii, care sînt propuşi de către Consiliu sau
s-ar putea ca candidatura Procurorului General să fie propusă de Consiliul Superior
al Procurorilor şi să fie numită prin… fie de Parlament, fie de Preşedintele ţării.