DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2011
Ședința din ziua de 27 octombrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1839 din 15 august 2011 pentru aderarea Republicii
Moldova la Memorandumul de înţelegere privind rolul şi organizarea Iniţiativei
Reforma Educaţiei în Ţările Europei de Sud-Est (ERI SEE).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1782
din 1 august 2011 privind completarea alineatului (3) articolul 4 din Legea
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 nr.55 din
31 martie 2011.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.621 din
10 martie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.436 din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală (art.24).
6. Dezbatere și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2472 din
14 septembrie 2010 pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru
punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la
tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1769
din 29 iulie 2011 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997 (art.188). Pentru lectura a doua acest proiect se va comasa cu proiectul
politicii fiscale.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2351 din 27 octombrie
2011 privind numirea unor membri ai comisiilor permanente, unei delegaţii şi unor
grupuri de prietenie ale Parlamentului.
9. Informarea plenului Parlamentului despre activitatea Comisiei speciale
de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(Raportor – Tudor Deliu, președintele Comisiei speciale de desfăşurare a alegerilor
pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.) Se dă citire procesului-verbal
nr.2.
10. Răspunsul domnului Marian Pocaznoi, Președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, la întrebarea domnului deputat Dumitru Diacov.