N u m ă r ă t o r i i:
– 28.
Domnul Marian Lupu:
– 28.
Mulțumesc. 42.
Sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
–23.
Domnul Marian Lupu:
– 23.
Deci avem 65 de persoane prezente în sală. Putem să continuăm ședința.
Precum v-am anunțat, Raportul Comisiei de anchetă privind cazul
cazinourilor și proiectul de hotărîre care a fost elaborat de către această Comisie de
anchetă. Proiectul nr.2139.
Invit la tribuna centrală pe doamna Apolschii, președinta acestei Comisii de
anchetă, pentru prezentarea raportului și concluziilor la care a ajuns comisia.
Doamna Raisa Apolschi – Fracțiunea PDM:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Doamnelor și domnilor deputați,
Onorată asistență,
Întru executarea Hotărîrii Parlamentului nr.75 din 15 aprilie 2011 vă prezint
Raportul Comisiei de anchetă, constituit în conformitate cu articolul 34 din
Regulamentul Parlamentului, privind elucidarea circumstanțelor votării și semnării
Legii nr.176 din 15 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.451 din
30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
Am să prezint sinteza Raportului Comisiei și am să mă axez pe următoarele
aspecte. Istoricul și cum a fost adoptată legea, procedura internă de pregătire a
documentelor existente în Parlament, chestiunea ce ține de corespondența dintre
Parlament și Guvern, declarațiile contradictorii și atitudinea persoanelor anchetate.
Cîteva concluzii și recomandări:
Raportul Comisiei de anchetă a fost elaborat în baza materialelor prezentate
de către comisiile parlamentare și de către deputați, de către Secretariatul
Parlamentului și audierii persoanelor.
Constatările din cuprinsul raportului s-au făcut în baza contrapunerii și
analizei critice a informațiilor din gestiune, astfel încît constatările să fie obiective
și imparțiale.
Un alt element probatoriu, care a făcut lumină în unele momente ce țin de
obiectul de investigație a comisiei, le-au prezentat înregistrările audierilor în fața
Comisiei de anchetă a deputaților, reprezentanților Ministerului Economiei,
funcționarului Secretariatului Parlamentului.