Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi susţinerea Secretariatului
Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est.
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2078 din
23 septembrie 2011 privind modificarea componenţei nominale a unor comisii
permanente ale Parlamentului.
14. Ora interpelărilor.
15. Răspunsul domnului Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei Dorin
Draguțanu la întrebarea adresată de către domnul deputat Igor Dodon, Fracțiunea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu privire la cazurile de
înstrăinare ilegală a acțiunilor unor bănci comerciale.
16. Răspunsul domnului Președinte al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare Mihail Cibotaru la întrebarea adresată de către domnul deputat Igor
Dodon, Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu privire la
cazurile de înstrăinare ilegală a acțiunilor unor bănci comerciale.
17. Răspunsul domnului Procuror General al Republicii Moldova Valeriu
Zubco la întrebarea adresată de către domnul deputat Igor Dodon, Fracțiunea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu privire la cazurile de
înstrăinare ilegală a acțiunilor unor bănci comerciale.
18. Răspunsul domnului ministru al justiției Oleg Efrim la întrebarea
adresată de către domnul deputat Igor Dodon, Fracțiunea Partidului Comuniștilor
din Republica Moldova cu privire la cazurile de înstrăinare ilegală a acțiunilor unor
bănci comerciale.
19. Prezentarea de către domnul ministru al apărării al Republicii Moldova
Vitalie Marinuța a informației privind vinderea în condiții suspecte a armamentului
din dotarea Armatei Naționale. Dezbaterea acesteia.
20. Interpelări adresate de către deputați.
21. Declarația domnului deputat Ion Butmalai.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Ora 10.00.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.