D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Eu am să rog șefii grupurilor parlamentare să dea telefon, să invite, să
asigure prezența în sală a deputaților, fiindcă nu avem cvorumul încă. Să constatăm
care este prezența în sală.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 20.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr. 2 – 20.
Mulțumesc.
Sectorul nr.3?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 24 în acest moment.
Domnul Marian Lupu:
20 plus 24 – 44.
– 46. (Se rîde.) N-avem dreptul.
Stimați colegi,
N-avem dreptul. Aș vrea eu. Mai așteptăm, domnule președinte. Cred că va
trebui noi să instituim un serviciu intern al Parlamentului, ca, în cazuri similare, săi
caute pe toți în toate colțurile. (Se rîde.)
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr.3?
Microfonul nr.4