12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului la Legea nr.911 din 7 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea
anexei de Legea nr.121 – XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1499
din 29 iunie 2011 pentru modificarea articolului 55 din Legea nr.847-XII din
24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1486 din 28 iunie 2011 pentru modificarea Legii nr.382-
XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a
precursorilor (art.5, 6).
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1612 din 13 iulie 2011 privind importul unui autovehicul.
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1605
din 12 iulie 2011 cu privire la Serviciul Migrație și Frontieră.
17. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1606 din 26 mai
2010 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind
deşeurile de producţie şi menajere – art.1, 2, 13, ş.a.; Legea privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător–art.15, anexa). Remiterea în comisie.
18. Declarația domnului deputat Ion Balan – Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 54 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Botnari Vasile, Stratan Valentina – din motive de sănătate;