Atrag atenția că, la moment, Legea privind prețul normativ al pămîntului
prevede că pentru construcția obiectivelor de uz public nu sînt prevăzute
compensații pentru excluderea din circuitul agricol.
Argumentele aduse dovedesc clar că aceste două proiecte nu pot fi comasate.
Stimați colegi,
Deputatul în Parlament este acea persoană care este obligată să activeze
pentru popor. Proiectul nr.870 va da posibilitatea de creare a noi locuri de muncă
pentru populația rurală, atrăgînd investiții în cea mai importantă ramură națională,
în agricultură.
Cu părere de rău, în ultimul timp asistăm la lobarea unor inițiative neînțelese
sau în mod conștient introduse aberant pentru distorsionarea intenționată a imaginii
asupra unor proiecte necesare pentru prosperarea țării și a cetățenilor.
Noi nu putem mereu să modificăm legislația doar pentru ca primarii unor
localități să poată beneficia de anumite fonduri suplimentare, iar modificările
propuse nu pot fi mereu atît de prost întocmite juridic încît să fie în totală
neconcordanță cu legile Republicii Moldova.
Regret mult de faptul că colegii din Partidul Liberal conștient se opun
adoptării proiectului de Lege nr.870 în lectură finală, care este mult așteptat de
producătorii agricoli și care va da un impuls favorabil pentru ramura agricultură și
economie a țării în general. Nu înțeleg logica și intențiile colegilor care contravine
intereselor economice și naționale.
Noi nu vom avea o dezvoltare economică durabilă și stabilă atît timp cît nu
vom crea condiții legale și favorabile pentru sectorul agroindustrial al țării. Ar fi
bine să înțeleagă toți deputații acest lucru și să depună efortul necesar pentru a
depăși situații ce nu țin de interesul național.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Astăzi, deci în cadrul ședinței, am epuizat ordinea de zi prestabilită.
Ședința o declar închisă.
Următoarea ședință va avea loc în ziua de 28 iulie, ca de obicei, la ora 10.00.
Vă mulțumesc. O zi bună!
Şedinţa s-a încheiat la ora 13.37.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.