DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
Ședința din ziua de 15 iulie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi. (Votarea propunerilor.)
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1631 din 14 iulie
2011 privind demisia unui deputat în Parlament.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.456
din 22 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.155, 1581, 423,
4231).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1206
din 18 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.263, 294, 2941 ş.a.).
6. Dezbaterea în lectura a doua și remiterea în comisie a proiectului de
Lege nr. 1272 din 27 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea taxei de stat; Legea privind rezervele materiale de stat şi de
mobilizare – art.1, 6, 9 ş.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1499
din 29 iunie 2011 pentru modificarea articolului 55 din Legea nr.847-XIII din
24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1329 din 7 iunie 2011 pentru ratificarea Convenţiei privind
asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1330 din 7 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului de
modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie
fiscală.
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1262
din 26 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la poliţie – art.12, 13; Legea taxei de stat – art.2, 3, 4; Legea cu privire la
statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM ş.a.).
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.910 din 7 aprilie 2011 privind reintroducerea a 30 de filme