DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
5 iulie 2011 – continuarea ședinței din 24 iunie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.949
din 13 aprilie 2011 privind importul unor bunuri.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1202
din 18 mai 2011 (Ghilotina 2+) privind reglementarea prin autorizare a activităţii
de întreprinzător.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1203
din 18 mai 2011 (Ghilotina 2+) privind implementarea ghişeului unic în
desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1204
din 18 mai 2011(Ghilotina 2+) pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea privind ocrotirea monumentelor – art.26; Legea ocrotirii
sănătăţii – art.35; ş.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1447 din 22 iunie
2011 privind desemnarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare de
Cooperare între Parlamentul Republicii Moldova şi Adunarea Federală a Federaţiei
Ruse.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1448 din 22 iunie
2011 privind desemnarea componenţei nominale a Comisiei Comune pentru
Integrare Europeană între Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul
României.
9. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.1449 din 22 iunie 2011 cu privire
la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova şi a Republicii Polone.
Amînarea adoptării acestuia pentru o altă ședință.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2395
din 2 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.2441; Codul contravenţional – art.301).
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1531 din 5 iulie 2011
privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1272
din 27 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea