DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IUNIE 2011
Ședința din ziua de 9 iunie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1347 din 8 iunie 2011
pentru modificarea și completarea componenței nominale a unei comisii
permanente.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 983 din 18 aprilie 2011 privind ratificarea Protocolului
adițional la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de
supraveghere și fluxul transfrontalier al datelor.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 949 din
13 aprilie 2011 privind importul unor bunuri.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1034 din
26 aprilie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1123 din 10 mai 2011 pentru modificarea și completarea
Legii nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică
de stat (art.1).
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1122 din 10 mai 2011 pentru modificarea și completarea
Legii cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 –XIV din 2 iunie 2000 (art.17, 20,
28).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1124 din 10 mai 2011 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova
– art.1, 2; Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte –
art.1, 2, 4).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1091 din 3 mai 2011 pentru completarea articolului 7 din
Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995.
11. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr. 676
din 14 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne – art.13, 14; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art.26, 32, 321 ş.a.; ş.a.).