Vă rog, membrii delegației la APCE să rămîneți pe cîteva minute în sală.
Şedinţa s-a încheiat la ora 12.00
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.