DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MAI 2014
Ședința din ziua de 16 mai 2014
(continuarea ședinței din 15 mai 2014)
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Aducerea la cunoștință, de către domnul Președinte al Parlamentului Igor
Corman, a propunerii înaintate de cîțiva deputați și de cîteva fracțiuni privind
transferul pentru următoarea ședință a proiectelor: nr.525 (lectura a doua), nr.534
(lectura a doua), nr.123 (lectura a doua), nr.451 (lectura a doua, finală). Aprobarea
acestei propuneri.
2. Declarația domnului deputat Valeriu Ghilețchi.
3. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnii Andrian Candu și Oleg Bodrug, vicepreședinți
ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței plenului Parlamentului, din totalul celor 101
de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați.
Nu s-au înregistrat deputații …
Domnul Igor Corman:
Eu vă rog un pic mai tare, domnule Ganaciuc.
Domnul Maxim Ganaciuc:
Nu s-au înregistrat deputații …