D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
La această oră, am zis 10 minute, circa 15 minute am așteptat dacă este
cvorum în sală sau nu, fiindcă cînd nu este cvorum ședința nu este deliberativă.