Timpul a expirat, cvorumul nu este în sală, lucrul acesta mă face să constat
că ședința nu poate continua mai departe și o declar închisă. (Rumoare în sală.)
Regulamentar, dragii mei. Dacă n-o să fie o altă propunere pe calea Biroului
permanent, regulamentar.
Şedinţa s-a încheiat la ora 13.01.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.