DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 14 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Depunerea jurămîntul judecătorului Curții Constituționale a Republicii
Moldova, desemnat de Guvern prin Hotărîrea nr.257 din 8 aprilie 2011.
(Jurămîntul este depus de domnul Alexandru Tănase.)
4. Audieri parlamentare privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr.159
din 8 iulie 2010 asupra raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor
și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009:
 prezentarea raportului de către ministru al afacerilor interne domnul
Alexei Roibu.
 prezentarea raportului de către domnul vicedirector al Serviciului de
Informații și Securitate Valentin Dediu.
 prezentarea raportului de către domnul Procuror General al Republicii
Moldova Valeriu Zubco.
 prezentarea raportului de către domnul preşedinte al Consiliului Superior
al Magistraturii Nicolae Timofti.
 prezentarea raportului de către domnul viceministru al justiţiei,
reprezentantul permanent al Guvernului în Parlament Oleg Efrim.
5. Runda dezbaterilor, întrebări – răspunsuri.
6. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.846 din 1 aprilie 2011 pentru
completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire
la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica
Moldova (pct.1). Amînarea adoptării acestui proiect în cadrul unei alte ședințe a
Parlamentului.
Ședința începe la ora 12.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Secretariatul,
Vă rog să fie anunțată prezența.