DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 8 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Prezentarea și dezbaterea Raportului cu privire la activitatea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului în anul 2010. Proiectul nr.184 din 27 ianuarie
2011. (Raportor – Marian Pocaznoi, preşedintele Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.)
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.889 din 6 aprilie 2011
cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al
Republicii Moldova pentru anul 2010.
5. Declarația domnului deputat Eduard Mușuc – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi deputați,
Ora 10.01.
Rog să începem ședința.
Secretariatul,
Rog să fie anunțată prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului,
din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 86 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Victor Popa – la cerere; Veronica Abramciuc, Ion Balan,
Victor Bodiu, Corina Fusu, Oleg Garizan, Ana Guțu, Vasili Panciuc, Mihail
Poleanschi, Constantin Starîș, Vladimir Vitiuc, Vladimir Voronin. Aceștia.