DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 7 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3572
din 25 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
– art.5; Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova – art.16, 174,
179, 18; ş.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectul de Lege nr. 2887 din
27 decembrie 2010 pentru completarea Codului de executare al Republicii
Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (art.110).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2413
din 6 septembrie 2010 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la poliţie – art.3; Legea cu privire la arme – art.13; Legea
securităţii statului – art.8; ş.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.680
din 14 martie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din
26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului (art.3, 4, 5, ş.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2575
din 23 septembrie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.455 din 22 februarie 2011 privind ratificarea Convenţiei
pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.489 din 24 februarie 2011 pentru ratificarea Contractului de
Finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii. (Programul
de Restructurare a Sectorului Vitivinicol).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1954 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3; Legea cu privire la metodologia
calculării plăţii pentru servicii notariale – art.9).